Członkostwo w Academy of International Extended Reality (AIXR) da nam szansę na rozwój sieci partnerskiej, udział w wydarzeniach XR i webinariach, a także pomoże nam w dalszej promocji koncepcji symulatora szkoleniowego VR.

Ponadto Flint Systems ma teraz status zatwierdzonego dostawcy usług. Oznacza to, że produkty oferowane przez Flint Systems będą oficjalnie rekomendowane przez AIXR do sieci klientów AIXR.

„Cieszymy się, że dołączyliśmy do AIXR. Mamy nadzieję, że nasze członkostwo będzie korzystne dla obu stron. Flint Systems ma nadzieję znaleźć nowych klientów i otworzyć nowe możliwości biznesowe, a społeczność skupiona wokół AIXR zyska dostawcę unikalnych na skalę światową symulatorów szkoleniowych VR – powiedział Leszek Tarnawski, prezes zarządu Flint Systems.