Flint Systems dołącza do AIXR

Członkostwo w Academy of International Extended Reality (AIXR) da nam szansę na rozwój sieci partnerskiej, udział w wydarzeniach XR i webinariach, a także pomoże nam w dalszej promocji koncepcji symulatora szkoleniowego VR. Ponadto Flint Systems ma teraz status zatwierdzonego dostawcy usług. Oznacza to, że produkty oferowane przez Flint Systems będą oficjalnie rekomendowane przez AIXR do […]