Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z wykorzystaniem naszego serwisu internetowego https://flint.systems/, zwanego dalej „Serwisem”. 

Podstawowe informacje 

 1. Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Flint Systems Sp. z.o.o. z siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, zwana dalej „Administratorem” lub „My”.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: office@flint.systems lub pocztą na adres siedziby. 
 3. Każdy podmiot korzystający z Serwisu jest jego „Użytkownikiem”. 
 4. Dane osobowe Użytkownika Serwisu przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dane Ogólne) Rozporządzenia o Ochronie) – zwane dalej „RODO”.
 5. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Stosujemy odpowiednie techniczne oraz zabezpieczenia organizacyjne, dzięki którym możemy zapewnić odpowiednią ochronę danych przed nieautoryzowanym dostępem. 

Przetwarzanie danych osobowych 

Formularze kontaktowe 

a) Cel i podstawa prawna

Dane osobowe przesłane za pośrednictwem Formularzy kontaktowych będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ustosunkowaniu się do wiadomości Użytkownika i komunikacji z nim (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Jeżeli Użytkownik zwróci się do Administratora o przedstawienie oferty handlowej, jego dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 sek. 1 lit. b RODO, czyli czynności zmierzające do zawarcia umowy. 

b) Czas przetwarzania

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi korespondencji, odpowiednio przedłużony o okres wynikający z prowadzenia korespondencji z nawiązanym stosunkiem prawnym, obowiązków archiwizacyjnych, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub innych obowiązków wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

c) Prawa użytkownika

Na zasadach opisanych w RODO Użytkownik, który podał swoje dane za pośrednictwem formularza kontaktowego ma prawo do: 

 • dostępu do treści swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii,
 • zażądać sprostowania swoich danych, 
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 • przeniesienia swoich danych osobowych,
 • wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

W celu realizacji swoich praw prosimy o przesłanie wiadomości na adres e-mail: office@flint.systems 

d) Informacja o wymogu podania danych i profilowaniu

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Użytkownika. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej i nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 

e) Odbiorcy danych

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania informatyczne, techniczne i organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem usług drogą elektroniczną, w szczególności: dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu, – dostawca poczty i hostingu. 

Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, które dają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.  

Pliki cookie i inne technologie śledzenia 

 1. Co to są pliki cookies?

Cookies (tzw. cookies) to dane informatyczne w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika (np. na dysku twardym komputera, laptopa czy na karcie pamięci smartfona – w zależności od tego, z jakiego urządzenia Użytkownik Serwisu korzysta). 

Dane są zbierane i przechowywane wyłącznie w formie anonimowej lub pod pseudonimem i nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Większość plików cookies używanych przez Serwis to tzw. pliki sesyjne, które są usuwane po zamknięciu sesji przeglądarki Użytkownika. Pliki cookies nie szkodzą komputerowi Użytkownika i nie zawierają wirusów. 

 1. Cele stosowania plików cookies

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających z Serwisu w następujących celach: 

 • dostosowania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu Serwisu) oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;
 • prowadzenie anonimowych statystyk pokazujących sposób korzystania z Serwisu;
 • remarketingu, tj. badania zachowań odwiedzających Serwis poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy, gdy odwiedzać inne strony internetowe w sieci reklamowej Google Inc.
 1. Informacja o możliwości wyłączenia plików cookies

Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość skonfigurowania przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji jednak korzystanie z Serwisu przez Użytkownika może być utrudnione. 

Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. 

 1. Pliki cookie stron trzecich

Serwis korzysta z funkcji udostępnianych przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od tych podmiotów trzecich. Korzystanie z tego rodzaju plików cookie zostało opisane poniżej: 

a) Google Analytics

Administrator może korzystać z usług Google Analytics świadczonych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu analizy ruchu na stronie i optymalizacji go na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest prowadzenie procesu marketingowego. 

Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane na komputerze Użytkownika i umożliwiają analizę sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z witryny. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania z Serwisu są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP w Serwisie, adres IP Użytkownika zostanie skrócony przez Google w krajach EOG. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP Użytkownika zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W ramach Google Analytics adres IP podany przez przeglądarkę Użytkownika nie jest łączony przez Google z innymi danymi. Na zlecenie Administratora Google wykorzystuje te informacje do analizy korzystania przez Użytkownika z serwisu, tworzenia raportów z aktywności w Serwisie. 

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych przez Google Analytics znajdują się w wyjaśnieniach przygotowanych przez Google LLC pod linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Użytkownik może zablokować udostępnianie Google Analytics informacji o jego aktywności w Serwisie. W tym celu zainstaluj dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google LLC dostępny pod linkiem: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

b) Narzędzia społecznościowe

Serwis korzysta z wtyczek następujących serwisów społecznościowych: Facebook, LinkedIn, Twitter i Google. Wtyczki do serwisów społecznościowych to interaktywne elementy w Serwisie, umożliwiające udostępnianie treści z Serwisu w mediach społecznościowych oraz umożliwiające bezpośrednie przekierowanie Użytkownika odwiedzającego Serwis na profile społecznościowe firmy. Po kliknięciu przez Użytkownika w daną wtyczkę nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerem danego serwisu społecznościowego, z którego może on zbierać informacje i wykorzystywać pliki cookies. 

Jeżeli Użytkownik jest zalogowany do własnego konta w danym serwisie społecznościowym, portal może przypisać wizytę Użytkownika w Serwisie do konta Użytkownika w portalu. Informacje o celu zbierania danych, zakresie gromadzonych danych, ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystaniu przez poszczególne serwisy społecznościowe, a także związanych z tym prawach Użytkowników i możliwych ustawieniach ochrony prywatności zawarte są w politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych. 

 • Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/update,
 • LinkedIn – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,
 • Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,
 • Twitter – https://twitter.com/en/privacy

c) Czat na stronie internetowej
Serwis korzysta z czatu umożliwiającego komunikację pomiędzy użytkownikami strony internetowej a jej administratorami. Czat obsługiwany jest przez narzędzie Crisp. Więcej informacji na temat Polityki Prywatności oraz Cookies znajduje się tutaj: https://crisp.chat/pl/privacy/ 


d) Serwis korzysta z narzędzia HotJar umożliwiającego zanonimizowane nagrywanie sesji użytkowników strony internetowej oraz tworzenia tzw. heat map serwisu. Więcej informacji na temat Polityki Prywatności i Cookies znajduje się tutaj: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

 1. Logi serwera

Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.