Cała naprzód po uruchomieniu Flint Systems

BSSC

Krótko po oficjalnym uruchomieniu Flint Systems (część Flint Investments), spółka dołączyła do Klastra Bałtyckiego i Kosmicznego (BSSC). BSSC skupia członków w większości zlokalizowanych w Europie Środkowej i ma na celu transfer wiedzy oraz organizowanie współpracy biznesowej, naukowej i administracyjnej w skali globalnej i regionalnej. BSSC jest członkiem Europejskiej Sieci Klastrów Morskich, Organizacji Narodów Zjednoczonych Global […]