Cała naprzód po uruchomieniu Flint Systems

Cała naprzód po uruchomieniu Flint Systems

Krótko po oficjalnym uruchomieniu Flint Systems (część Flint Investments), spółka dołączyła do Klastra Bałtyckiego i Kosmicznego (BSSC).

BSSC skupia członków w większości zlokalizowanych w Europie Środkowej i ma na celu transfer wiedzy oraz organizowanie współpracy biznesowej, naukowej i administracyjnej w skali globalnej i regionalnej. BSSC jest członkiem Europejskiej Sieci Klastrów Morskich, Organizacji Narodów Zjednoczonych Global Compact oraz Europejskiej Platformy Współpracy Klastrów.

Dzięki członkostwu w BSSC firma Flint Systems uzyskała dostęp do nowych rynków i ma możliwość promowania swoich produktów wśród członków Klastra. Flint Systems może również współpracować z innymi firmami w ramach Klastra.

Członkostwo w Baltic Sea and Space Cluster wpisuje się w strategię rozwoju Flint Systems. Zgodnie ze strategią Flint Systems aktywnie poszukuje partnerów, stowarzyszeń organizacji lub klastrów, aby pomóc w generowaniu sprzedaży i znajdowaniu nowych możliwości biznesowych.