Pushback – zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych

  1. O wadach i / lub uszkodzeniach symulatora należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego a on powinien skontaktować się z dostawcą.
  2. W razie stwierdzenia uszkodzenia symulatora w czasie pracy, należy niezwłocznie zatrzymać symulator i odłączyć od zasilania.
  3. Należy bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym.
  4. W razie awarii stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową.
  5. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek.