Pushback – włączanie symulatora

  1. Sprawdzamy, czy przycisk kabla zasilającego platformę jest włączony.

2. Sprawdzamy, czy platforma ruchu jest włączona (CZERWONY przycisk pod platformą).

3. Włączamy komputer i monitor.

4. Logujemy się do systemu operacyjnego hasłem „perun”

5. Uruchamiamy na komputerze aplikację VIVE Business Streaming, jeżeli nie uruchomi się automatycznie po starcie systemu.

6. Włączamy gogle. Włączanie/Wyłączanie gogli przeprowadza się poprzez przyciśnięcie przez kilka sekund przycisku włączania/wyłączania znajdującego się po lewej stronie górnej części przedniego panelu gogli.

7. Włączamy gogle. Włączanie/Wyłączanie gogli przeprowadza się poprzez przyciśnięcie przez kilka sekund przycisku włączania/wyłączania znajdującego się po lewej stronie górnej części przedniego panelu gogli.

8. W systemie VR włączamy kontrolery bądź wybieramy przycisk ”anuluj” palcami, jeżeli nie korzystamy z kontrolerów.

9. Prawidłowo połączone gogle powinny wyświetlać komunikat aplikacji VIVE Streaming Hub na pulpicie komputera „Now Streaming” z trzema paskami statusu połączenia święcącymi na zielono, jak na grafice poniżej.

UWAGA! W przypadku braku połączenia gogli z komputerem wyświetla się komunikat aplikacji VIVE Streaming Hub „Ready” i wygląda następująco: