Pushback – nagrywanie scen

  1. Aplikacja pozwala na nagrywanie szkoleń. Umożliwia to skrót klawiaturowy Shift + F9 lub kliknięcie na czerwone kółko w menu użytkownika w otwartej aplikacji.
  2. Aby zakończyć nagrywanie należy ponownie nacisnąć Shift + F9 lub zakończyć nagrywanie klikając na biały kwadrat w menu użytkownika w otwartej aplikacji.
  3. Pliki video zapisują się w folderze Videos na pulpicie.