7. WŁĄCZANIE SYMULATORA

  1. Sprawdzamy, czy przycisk kabla zasilającego platformę jest włączony.

2. Sprawdzamy, czy platforma ruchu jest włączona (CZERWONY przycisk pod platformą).

3. Włączamy komputer i monitor.

4. Logujemy się do systemu operacyjnego hasłem „perun”

5. Uruchamiamy na komputerze aplikację VIVE Business Streaming, jeżeli nie uruchomi się automatycznie po starcie systemu.

6. Włączamy gogle:

6.1. VIVE XR ELITE

włączanie/wyłączanie gogli przeprowadza się poprzez przyciśnięcie przez kilka sekund przycisku włączania/wyłączania znajdującego się po lewej stronie górnej części przedniego panelu gogli.

6.2. VIVE FOCUS 3

naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez kilka sekund, aby włączyć/wyłączyć zestaw

7. W systemie VR włączamy kontrolery bądź wybieramy przycisk ”anuluj” palcami, jeżeli nie korzystamy z kontrolerów.

8. Prawidłowo połączone gogle powinny wyświetlać komunikat na pulpicie komputera jak na grafice poniżej.

pełna instrukcja uruchamiania zestawu VIVE XR ELITE: https://www.vive.com/au/support/focus3/category_howto/about-headset.html

pełna instrukcja uruchamiania zestawu VIVE FOCUS 3: https://www.vive.com/eu/support/focus3/category_howto/setting-up-with-the-companion-app.html