4. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

  1. Platforma ruchu to urządzenie, którego ruchy mogą być bardzo gwałtowne i szybkie, dlatego prosimy o zachowanie rozsądku. Przy stosowaniu urządzeń elektrycznych i mechanicznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków bezpieczeństwa.
  2. Symulator jest urządzeniem elektrycznym, dlatego podczas jego eksploatacji należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa użytkowania urządzenia elektrycznego.
  3. Przed podłączeniem symulatora do sieci oraz przed rozpoczęciem szkolenia należy ocenić wizualnie, czy wszystkie przewody elektryczne są nieuszkodzone.
  4. Naprawy symulatora może dokonywać jedynie producent lub upoważniony serwis, w innym przypadku symulator straci gwarancję zapewnianą przez producenta.
  5. Symulator zakwalifikowany jest do I klasy wg. typu niebezpieczeństwa przed porażeniem prądem elektrycznym, wobec czego powinien być podłączony do sieci zasilania elektrycznego z bolcem uziemiającym.
  6. Zabrania się polewania symulatora wodą, środkami czystości lub innymi detergentami w celu umycia.
  7. Czyszczenie symulatora należy przeprowadzać za pomocą miękkiej ściereczki.