20. DEZYNFEKCJA GOGLI I ELEMENTÓW SYMULATORA

  1. Przed korzystaniem z symulatora należy dokładnie umyć ręce.
  2. Symulator należy dezynfekować po każdym użyciu, ze szczególnym uwzględnieniem elementów, które były dotykane bezpośrednio przez kursanta, np. kierownica.
  3. Symulator należy czyścić wyłącznie przy użyciu ściereczek o łagodnej powierzchni nasączonych środkiem antybakteryjnym lub antywirusowym.
  4. Kategorycznie zabrania się spryskiwania symulatora środkami antywirusowymi i antybakteryjnymi.
  5. Szczególną ostrożność należy zachować podczas dezynfekcji gogli VR – soczewki można czyścić jedynie za pomocą chusteczek z mikrofibry, nienasączonych alkoholem ani żadnymi środkami do dezynfekcji. Dodatkowo zaleca się wymianę silikonowych nakładek na gogle po każdorazowym użyciu gogli.