2. ZASADY OGÓLNE

  1. Symulator treningowy wózka widłowego (zwany dalej symulatorem) jest przeznaczony do użytku wewnętrznego.
  2. Przed przystąpieniem do szkoleń na symulatorze należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.
  3. Symulator jest wyposażony w awaryjny wyłącznik prądu do stosowania w sytuacjach awaryjnych, który całkowicie i od razu wyłącza symulator i umożliwia bezpieczne jego opuszczenie.
  4. Symulator powinien być eksploatowany w temperaturze 5-45ºC.
  5. Symulator nie jest przystosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne lub o ograniczonej możliwości ruchowej, dzieci i kobiety w ciąży.