14. PROCEDURA WEJŚCIA NA SYMULATOR

  1. Przed przystąpieniem do symulacji osoba powinna zostać poinformowana o potencjalnym zagrożeniu związanym z użytkowaniem symulatora. Należy również poinformować osobę o umiejscowieniu przycisku bezpieczeństwa wyłączającego symulator.
  2. Przed włączeniem platformy ruchu należy upewnić się, że osoba jest gotowa do odbycia symulacji. Należy sprawdzić, czy strefa wokół symulatora jest pusta i poinformować wszystkie osoby przebywające w pomieszczeniu o potencjalnych konsekwencjach zbliżenia się na niewielką odległość do pracującego symulatora.