13. WYŁĄCZANIE SYMULATORA

  1. Wyłączamy aplikację klikając na „x” w prawym górnym rogu ekranu lub skrótem klawiaturowym „Alt F4”.
  2. Wyłączamy komputer.
  3. Wyłączamy przycisk zasilający symulator.