11. SZKOLENIE Z OBSŁUGI WÓZKA WIDŁOWEGO

  1. W opcji „Treningi” wybieramy rodzaj szkolenia na wózku widłowym.

2. W opcji szkolenia na wózku widłowym możemy edytować sceny samodzielnie. Dokonujemy tego poprzez przycisk „Edytuj”. Możemy dowolnie wybierać i ustawiać różne elementy (kontenery, ładunki, ludzie, przedmioty oraz wybierać spośród pięciu wgranych ćwiczeń).

3. Możemy wybrać start maszyny z pięciu miejsc w obszarze symulacji.

4. Zmiany zapisujemy przyciskiem „Zapisz”.