Częściowy odbiór symulatora spawania zakończony pozytywnie

Częściowy odbiór symulatora spawania zakończony pozytywnie

Zgodnie z umową podpisaną 10 marca 2023 roku między Flint Systems a Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną (PSSE), przeprowadziliśmy udany częściowy odbiór symulatora spawania, polegający na prezentacji i zatwierdzeniu prototypu.

Symulator spawania, który zostanie dostarczony do PSSE pod koniec pierwszego kwartału 2024 roku w ramach projektu „Programming Centre – education for Industry 4.0”,  to zaawansowane stanowisko, które składa się z interaktywnego stojaka wyposażonego w elementy wymienione poniżej oraz zamocowanym komputerem sterującym. Umożliwia ono zdobywanie praktycznego doświadczenia w bezpiecznym środowisku, co jest niezwykle ważne w kształceniu przyszłych spawaczy.

Głównym celem tego projektu jest zapewnienie skutecznej edukacji z zakresu spawania, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Symulator składa się z:

  • Interaktywnego stojaka ze stolikiem. Na stojaku znajduje się regulowane ramię, które umożliwia ustawienie kształtek do ćwiczeń spawalniczych w dowolnej pozycji.
  • Aplikacji symulacyjnej. Na komputerze sterującym działa zaawansowana aplikacja symulacyjna, która wyświetla symulację na goglach VR. To pozwala na realistyczne i immersyjne doświadczenia.
  • Uchwyty spawalnicze. Dostępne są uchwyty do różnych rodzajów spawania, takie jak TIG, MIG/MAG oraz MMA/FCAW.
  • Rękawice haptyczne przekazujące ciepło. Rękawice reagują na warunki symulacji, przekazując uczniom uczucie ciepła podczas szkolenia.
  • Gogle VR: Gogle VR odgrywają kluczową rolę w interakcji z symulacją, zapewniając uczniom bardziej realistyczne wrażenia.
VR welding simulator from Flint Systems

Dzięki temu stanowisku uczniowie i instruktorzy mogą wybierać parametry materiału, metody spawania i parametry spawania. Mogą dostosować te parametry przed rozpoczęciem symulacji, a następnie założyć gogle VR i przeprowadzić spawanie na wybranym szablonie. W trakcie ćwiczeń monitorowane są parametry poprawności spawania, takie jak kąty nachylenia, odległość od powierzchni, prędkość, ciągłość i jakość spawu. Instruktorzy mogą nadzorować postępy uczniów za pomocą wykresów i podglądu z gogli VR. Po zakończeniu spoiny system podaje ocenę jakości pracy ucznia, co pozwala na efektywne ocenianie postępów.

Dostępne rodzaje spawania obejmują GMAW (MIG/MAG), SMAW (MMA), GTAW (TIG) oraz FCAW, z różnymi rodzajami elektrod dostosowanymi do konkretnego rodzaju spawania. Na wyświetlaczu widoczne są wykresy poprawności wykonywanych ruchów, z zakresem i odchyłkami od zalecanych wartości zaznaczonymi kolorystycznie.

Projekt PSSE stanowi znaczący krok w kierunku nowoczesnej edukacji spawalniczej, pozwalając uczniom zdobywać cenne doświadczenie w kontrolowanym i bezpiecznym środowisku. Dzięki tej innowacyjnej platformie edukacyjnej, przemysł 4.0 zyskuje przeszkolonych i kompetentnych specjalistów od spawania.

Przeprowadzenie częściowego odbioru symulatora to milowy krok w realizacji projektu. Kolejnym odbiorem będzie finałowy odbiór całego projektu, czyli ośmiu stanowisk symulacyjnych. Finalny produkt będzie wyróżniał się od innych podobnych rozwiązań dostępnych na rynku najnowszą technologią VR oddającą bardzo wiernie realizm spawania a także prawdziwymi elementami używanymi do spawania, które jeszcze bardziej pogłębiają immersję, takimi jak: uchwyty, maska spawalnicza, rękawice haptyczne, komputer imitujący spawarkę itp., które zostały opisane powyżej.

VR welding simulator from Flint Systems