Flint Systems współpracuje z B&B Marine Services

Flint Systems współpracuje z B&B Marine Services

Flint Systems podpisał umowę partnerską z B&B Marine Services, polskim podmiotem oferującym usługi i szkolenia morskie.

B&B Marine Services będzie teraz aktywnie poszukiwać potencjalnych możliwości dla symulatorów szkoleniowych VR w sektorze morskim.

B&B Marine Services to drugi partner Flint Systems działający w biznesie morskim. Pierwsza umowa partnerska została zawarta w 2021 roku z Actia Forum. 

B&B marine services