Dalsza ekspansja Flint Systems na lokalnym rynku offshore

Dalsza ekspansja Flint Systems na lokalnym rynku offshore

Flint Systems dołączył do polskiej lokalnej platformy morskiej energetyki – Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku.

Platforma powstała w 2020 roku, aby skupiać firmy i inne podmioty zainteresowane rozwojem lokalnego rynku dla polskiego offshore.

Pomorska Platforma Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku koncentruje się na dzieleniu się wiedzą, prezentowaniu dobrych praktyk oraz wspieraniu kształcenia przyszłych kadr niezbędnych do pracy na farmach wiatrowych.

Flint Systems dołączył do platformy, aby wesprzeć pozostałych członków swoją wiedzą i dobrymi praktykami dotyczącymi wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w treningu twardych kompetencji.