Dalsza ekspansja Flint Systems na lokalnym rynku offshore

Offshore wind farm

Flint Systems dołączył do polskiej lokalnej platformy morskiej energetyki – Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku. Platforma powstała w 2020 roku, aby skupiać firmy i inne podmioty zainteresowane rozwojem lokalnego rynku dla polskiego offshore. Pomorska Platforma Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku koncentruje się na dzieleniu się wiedzą, prezentowaniu dobrych praktyk oraz wspieraniu […]