Pushback – Purpose of the Simulator

  1. Symulator jest przeznaczony do szkolenia osób z zakresu podstaw obsługi pojazdu obsługi lotniska typu pushback.
  2. Flint Systems Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub urazy spowodowane przez: niewłaściwe użytkowanie, obsługę lub adaptację symulatora, nieuprawnione zdejmowanie pokryw obudowy, pokryw zabezpieczających i  inspekcyjnych, osłon itp., nieautoryzowane modyfikacje dowolnych elementów symulatora, niewłaściwą konserwację lub naprawę elementów symulatora, uszkodzenia spowodowane podczas dostawy lub transportu, zlekceważenie ważnych wskazówek bezpieczeństwa lub instrukcji obsługi produktu.